Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Napotki prebivalcem ob nesrečah

Kako ravnamo ob potresu

Jakost po MSK Učinki na stavbe Potresni učinki učinki na predmete Zaznavanje v zgradbi
I. ni ni nihče
II. ni ni zelo redki
III. ni viseči predmeti rahlo nihajo nekateri
IV. ni škripanje, žvenket, ropot veliko
V. majhne poškodbe posameznih slabih zgradb premikanje, loputanje, pokanje večina
VI. majhne poškodbe veliko zgradb pomiki pohištva večina
VII. posamezne hude poškodbe slabih zgradb prevračanje nestabilnega pohištva večina se prestraši
VIII. hude poškodbe veliko slabih zgradb in rušenje posameznih prevračanje pohištva izguba ravnotežja
IX. poškodbe veliko zgradb in rušenje mnogo slabih zasuki in prevračanje spomenikov splošen preplah
X. hude poškodbe veliko zgradb in rušenje večine slabih
XI. hude poškodbe večine zgradb in rušenje mnogih
XII. uničenje vseh površinskih in podpovršinskih gradenj


potres

Kaj storiti pred potresom
 • Poučimo se o tem, kako se zavarujemo pred njimi.
 • Pri roki imejmo žepno svetilko, baterijski radijski sprejemnik in osebne dokumente.
 • Vrednostni predmeti naj bodo shranjeni v trdnih in negorljivih kasetah.
 • Reševalna oprema in orodje ter pribor za prvo pomoč morajo biti dosegljivi ob vsakem času.
 • Imeti moramo zalogo hrane.


Kaj storiti med potresom
 • Ohranimo mirno kri.
 • Če nas potres preseneti v poslopju, ostanimo v njem.
 • Iščimo zaščito pod masivnimi mizami, klopmi, med podboji vrat, na hodnikih se pritisnimo k notranjim stenam.
 • Izogibajmo se steklenim površinam in zunanjim zidovom.
 • Ne uporabljajmo dvigal in stopnišč.
 • Ne prižigajmo vžigalic in ne uporabljajmo odprtega ognja.
 • Na prostem se oddaljimo od poslopji, električnih daljnovodov in drugih napeljav.


Kaj storiti po potresu
 • Če smo ostali nepoškodovani, priskočimo na pomoč tistim, ki so pomoči potrebni.
 • Če smo ujeti med ruševinami, ostanimo mirni, varčujmo svojo energijo in v enakomernih presledkih udarjajmo s kakšnim predmetom ob zid ali cevovodno napeljavo. Občasno kličimo na pomoč, da nas reševalci lažje najdejo.
 • V stanovanju zaprimo ventile za plin in vodo ter izklopimo električno napetost.
 • Če je zgradba, v kateri prebivamo, poškodovana, takoj odnesimo morebitne nevarne snovi na za ta namen določeno mesto.
 • Če je potres tudi v gorah, se pri hoji izogibajte krušljivih sten in območij skalnih podorov.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje