Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Zaključeni projekti

Objekti za šport na vodi – skakalnica Šmartinsko jezero

LOGOTIP
Mestna občina Celje je leta 2019 s pomočjo nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja na Šmartinskem jezeru zgradila novi, sedemnajst in petindvajset metrov veliki skakalnici za akrobatske skoke v vodo. V sklopu projekta Objekti za šport na vodi - skakalnica Šmartinsko jezero, je poleg skakalnic postavila tudi trampolin, servisni objekt in tribuno za gledalce. Skakalnici s spremljajočimi objekti je prenesla v sistem upravljanja z javnimi objekti koncesionarju, podjetju ZPO Celje, d. o. o. Za naložbo, vredno 235.000 evrov, je občina prejela okoli 100.000 eurov nepovratnih sredstev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Ostali denar je zagotovila v občinskem proračunu. Partnerji v projektu Objekti za šport na vodi- skakalnica Šmartinsko jezero so invalidi potapljači iz Mednarodne zveze društev IAHD Adriatic, ki bodo skrbeli za varnost skakalcev, in ranljive skupine iz vseh štirih občin iz območja Lokalne akcijske skupine.


Novi skakalnici 4Novi skakalnici za akrobatske skoke v vodo

Nekdanji skakalniciNekdanji skakalnici, zgrajeni leta 1997

Partnerji v projektu Objekti za šport na vodi- skakalnica Šmartinsko jezero so bili invalidi potapljači iz Mednarodne zveze društev IAHD Adriatic in ranljive skupine iz vseh štirih občin (Celje, Vojnik, Štore, Laško) iz območja Lokalne akcijske skupine.

Mednarodna zveza društev IAHD Adriatic je potapljaška organizacija, članica svetovne potapljaške zveze CMAS, ki enakovredno izvaja programe potapljanja na območju Slovenije kot tudi na območju širše jadranske regije. S članstvom v tehničnem komiteju CMAS-a ima pravico izobraževati potapljače brez zdravstvenih omejitev in potapljače z invalidnostjo.

Invalidi potaplaiInvalidi potapljači

Starejši in mladi, ki so brez zaposlitve, so sodelovali v fotografski terapiji in na potujoči fotografski razstavi predstavili možnosti rekreacije na območju LAS-a. Fotografska terapija (fototerapija) je relativno nova, vendar glede na sodobne trende in tehnološki razvoj zelo perspektivna metoda pri delu z ranljivimi skupinami. Predstavlja uporabo fotografije kot ustvarjalne tehnike v procesu svetovalnega dela, kjer cilj ni dovršena umetniška stvaritev, temveč osebnostna integracija in samoraziskovanje. Sodelujoči v projektu so se učili fotografskih tehnik ter na tak način spoznavali podeželje Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Vojnik in Občine Štore.

Mestna občina Celje si že vrsto let prizadeva za oživitev Šmartinskega jezera. Območje, ki privablja vsako leto več obiskovalcev, ima velik potencial za razvoj športno rekreacijskih, turističnih, kmetijskih, študijskih in izobraževalnih dejavnosti, hkrati pa predstavlja dobro podporno okolje za razvoj počitniških programov za otroke, raznih taborov ter drugih dejavnosti, ki so povezani z okoljem in podeželjem. Občina s subvencijami podpira razvoj kmetijstva in je članica Lokalne akcijske skupine (LAS) – Raznolikost podeželja, ki si prizadeva za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja tudi na območju Šmartinskega jezera.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje