Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Zaključeni projekti
Logo EKP kohezijski sklad SLO slogan 1


Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju

Konec septembra 2020 je Mestna občina Celje zaključila evropski projekt Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju. Stari del mestnega jedra je dobil lepo urejen in atraktiven prostor, ki občanom in obiskovalcem omogoča varno hojo in kolesarjenje.

V sklopu projekta, ki smo ga začeli konec avgusta 2029, smo na delu obeh ulic položili nove kamnite tlake. Na novo smo tlakovali približno 1800 kvadratnih metrov veliko območje in sicer tako, da smo nadaljevali zasnovo pred nekaj leti obnovljenega dela starega mestnega jedra. Obnovili smo vse komunalne vode (vodovod, plin, kanalizacija za odvajanje odpadnih in meteornih vod, javna razsvetljava, elektrokabelska napeljava) in na zahodni strani Gubčeve ulice, na odseku med stikom z Lilekovo in navezavo na Cankarjevo ulico, vgradili podzemni sistem za zbiranje odpadkov. 

Na Gubčevi ulici smo zasadili sedem dreves japonske češnje. Na obeh ulicah smo namestili novo urbano opremo in nove svetilke za javno razsvetljavo. Postavili smo tudi table, ki označujejo območje eksperimentalne prometne ureditve in obveščevalne table, ki promovirajo hojo. Izvajalec gradbenih del je bilo podjetje VOC Celje, d. o. o.

Projekt prometne ureditve tega dela mestnega središča je bil eden od ukrepov trajnostne mobilnosti, ki smo jih opredelili v Celostni prometni strategiji. S trajnostnimi oblikami mobilnosti zmanjšujemo negativne vplive prometa za okolje in obremenitve s hrupom, skrbimo za večjo varnost občanov in boljšo kakovost zraka. Vse to pomembno prispeva k večji kakovosti življenja v mestu. Naš cilj je tudi v prihodnje postopoma umikati promet iz starega mestnega jedra.

Cilji investicije na Lilekovi in Gubčevi ulici v Celju so bili:

  • umirjanje motoriziranega prometa;
  • zmanjšanje parkirnih površin;
  • povečevanje površin za pešce v območju mestnega naselja in s tem povečevanje deleža peš opravljenih poti;
  • povečevanje površin za kolesarje v mestnem naselju in s tem povečevanje deleža s kolesom opravljenih poti;
  • izboljšanje prometne varnosti; 
  • zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Eksperimentalna ureditev del gubčeve in Lilekove Foto Gregor Katič Copy
(Foto: Gregor Katič)

Izvedba investicije: 2019 - 2020
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje 
Višina investicije: 1.259.006  EUR 
Kvota evropskega financiranja: 594.237,61  EUR 

Kontaktne osebe: 

Evropsko sofinanciranje: Marjetka Črepinšek, Kabinet župana 
marjetka.crepinsek@celje.si, 03 42 65 666

Izvedba investicije: Marjana Palir, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo 
marjana.palir@celje.si, 03 42 65 804


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje