Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Zaključeni projekti

Šmartinsko jezero

Šmartinsko jezero v neposredni bližini Celja je s svojo razgibano obalo in zanimivo okolico privlačna točka, ki jo z vsemi njenimi danostmi in pobudami iz lokalnega okolja razvijamo v celovit in atraktiven turistični produkt. Nastalo je po izgradnji 18,5 metra visoke in 205 metrov dolge pregrade Loče na potoku Koprivnica leta 1970 in meri 113 ha jezerske površine.
Poleg svoje prvotne funkcije zadrževalnika visoke vode sta se jezero in njegova okolica z leti spremenila v rekreacijsko, športno in turistično območje, ki je iz leta v leto popularnejše.
10x10
jezero28
10x10
10x10
10x10
Šmartinsko jezero: aktivnosti v letu 2010
Uspešni celjski evropski projekti odmevajo tudi v Bruslju

1. Državni prostorski načrt

Vlada Republike Slovenije je julija 2009 sprejela uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za območje Šmartinskega jezera. Sprejetje uredbe pomeni velik korak naprej k razvoju območja Šmartinskega jezera, kjer je predvidenih šest razvojnih centrov, ki bodo omogočili in spodbujali nadaljnji razvoj različnih programov.
  • Pešpoti, tematske poti in kolesarske steze: ureditev krožne pešpoti, vodne poti, steze užitkov, gozdne učne poti ...
  • Event center: postavitev stolpa z razgledno ploščadjo in integrirano steno za plezanje, izgradnja igrišča za kreativno igro otrok, postavitev odra na jezeru, izgradnja sankaške proge, izgradnja infrastrukture za različne športne dejavnosti, izgradnja marine, postavitev vlečnice za smučanje na vodi in razvoj gostinske ponudbe ...
  • Javno naravno kopališče: izgradnja kopališča, ureditev plaže, parkirišč in sanitarij, gostinska ponudba in ureditev prostora za kampiranje ...
  • Naselje počitniških hiš in hotela: izgradnja hotela, počitniških hiš, naprav za razne športne dejavnosti, majhno pristanišče, naravno kopališče in razširitev gostinske ponudbe ...
  • Golf igrišče z dvorcem Prešnik: izvedba golf igrišča na približno 100 ha zemljišč, kjer je že sedaj delno urejeno vadbišče ter prenova spomenika kulturne dediščine dvorca Prešnik, ki bo s prenovo postal golf center z nastanitvenimi zmogljivostmi, pripadajočo gostinsko ponudbo in prireditvenim prostorom ...
  • Kmečki turizem: spodbujanje dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in ekološko kmetovanje. Skupaj s Srednjo gostinsko šolo Celje je bil začet projekt kulinarične ponudbe ob Šmartinskem jezeru.
Osnovni temelji za razvoj so postavljeni, zato so sedaj na potezi tako domačini kot zasebni investitorji, ki so pripravljeni vlagati v turistično infrastrukturo na območju Šmartinskega jezera in v tem vidijo poslovno priložnost.
10x10
10x10
2. Turistična pot Šmartinsko jezero, 1. faza (financiranje ESRR)
10x10
10x10
S projektom Turistično območje Šmartinsko jezero: »Izvedba tematskih poti okoli jezera s premostitvijo jezera« je bila Mestna občina Celje uspešna na prvem javnem razpisu za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij. Vrednost investicije je znašala 2.258.852 EUR, znesek nepovratnih sredstev SVLR pa 1.585.811 EUR. Z izvedbo projekta se je uredila pešpot na območju Šmartinskega jezera v skupni dolžini 3.242 m: od predvidenega "event centra" do Muzlja (čolnarna) preko pregrade do zaliva Runtole pri Gradu (kjer je predvideno javno kopališče), ureditev tematske poti na temo vode, ureditev parkirišča s 120 parkirnimi mesti ter počivališča in sanitarij ob počivališču. Od Muzlja preko zaliva je bil položen tudi pontonski most, s čimer je bila v drugi polovici leta 2009 I. faza pešpoti dokončana. 

3. Turistična pot Celje - Šmartinsko jezero (financiranje ESRR)

Z investicijo "Turistična pot Celje - Šmartinsko jezero: Izvedba kolesarske steze in pešpoti od mesta Celje do turističnega območja Šmartinsko jezero" se je je uredila 3.050 m dolga kolesarska in pešpot od mesta Celje, natančneje od cerkve Sv. Duha do Šmartinskega jezera. Vrednost investicije v sklopu sofinanciranja ESRR je bila 1.106.687 eur. Projekt je bil zaključen v letu 2010.
10x10

jezero32


4. Odvajanje odpadnih voda Šmartinsko jezero - vzhod (financiranje ESRR)
Osnovni namen investicije "Odvajanje odpadnih voda Šmartinsko jezero - vzhod" je bila ureditev komunalne infrastrukture na območju, kjer se vse komunalne odpadne vode iztekajo v greznice in preko njih v površinske jarke oz. dotoke v jezero. Z investicijo bo zagotovljeno javno kanalizacijsko omrežje z učinkovitim čiščenjem odpadne vode na centralni ali lokalnih čistilnih napravah. Z izvedbo projekta se je zagotovilo odvajanje in čiščenje odpadne vode za 130 prebivalcev. Vrednost investicije v sklopu sofinanciranja ESRR je bila 1.464.564 EUR.slika60

slika55


jezero19

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje