Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Zaključeni projekti

Sanacija igrišča vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu

Mestna občina Celje je poleti 2018 zamenjala zemljino na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu, jo zatravila s travnim tepihom in s tem petinpetdesetim otrokom zagotovila brezskrbno igro na prostem.

Projekt zamenjave zemljine je potekal v skladu z veljavnimi predpisi. Izbrani izvajalec del, podjetje VOC Celje, d. o. o., je neonesnaženo zemljino, s katero je nasul vrtčevsko igrišče, pripeljal iz višje ležečega naselja Rupe v Šmartnem Rožni dolini. Gradbena dela so pod strokovnim nadzorom podjetja AZ Inženiring potekala brez zapletov in so bila končana pravočasno oziroma v pogodbenem roku.

Celotna vrednost projekta, ki ga je Mestna občina Celje financirala iz občinskega proračuna, je znašala nekaj manj kot 125.000 evrov.

Aljaev hrib

Polnilne postaje za električna vozila

Razvoj zelenih mobilnostnih tehnologij je naša skupna prihodnost, zato želi Mestna občina Celje z izgradnjo ustrezne infrastrukture voznike spodbuditi k nakupu električnih avtomobilov, ki so okolju prijaznejši in ne povzročajo hrupa. Lani je namestila sedem polnilnih postaj za električna vozila in sicer tri na parkirišču Spodnji grad (ena je namenjena potrebam občinske uprave), dve na parkirišču ob Vrunčevi cesti in dve v Zagati. Polnjenje je zaenkrat brezplačno.

Spodnji grad

Mestna občina Celje je kot investitorica poskrbele za gradbena dela, ki so bila potrebna za napeljavo električne energije do polnilnih postaj, sicer pa je v projektu sodelovala s podjetjem Petrol, d. d., Ljubljana, ki je upravljalec in skrbnik polnilnic. Da bi dobila nepovratne finančne spodbude za nakup polnilnih postaj za električna vozila, se je občina decembra 2017 prijavila na javni poziv Eko sklada. Prijavila je šest polnilnih postaj, od katerih vsaka ponuja možnost polnjenja dveh vozil hkrati. S prijavo je bila uspešna in prejela 18.000 evrov nepovratnih finančnih spodbud.

Vruneva

logo

www.eu-skladi.si


Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in javnega potniškega prometa v Mestni občini Celje Mestna občina Celje je v novembru 2017 na Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) vložila vlogo za operacijo Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in javnega potniškega prometa v Mestni občini Celje. Vloga je izpolnila vse pogoje in merila javnega razpisa in je bila izbrana za sofinanciranje. Mestna občina Celje bo tako od Ministrstva za infrastrukturo v letu 2019 prejela 745.339,92 EUR nepovratnih sredstev za izbrano operacijo. V maju 2018 smo iz MZI prejeli sklep o sofinanciranju operacije.

Projekt zajema:

 • uvedbo javnega sistema izposoje koles, ki vključuje:
  • postavitev 17 postaj javnega sistema izposoje koles,
  • nakup 100 koles za potrebe javnega sistema izposoje koles (66 klasičnih in 34 električnih),
  • priprava in vzpostavitev programske opreme za podporo in delovanje javnega sistema izposoje koles,
 • gradnjo in rekonstrukcijo avtobusnih postajališč, ki vključuje:
  • izvedbo enostranskega postajališča na Levstikovi ulici – v smeri Vrunčeve ulice z vključeno postavitvijo nadstrešnice in urbane opreme,
  • izvedbo obojestranskega postajališča na Čopova ulici – ena stran v smeri Lave, druga v smeri centra mesta, obe z vključeno postavitvijo nadstrešnice in urbane opreme,
 • gradnjo in rekonstrukcijo avtobusnih postajališč, ki vključuje:
  • postavitev nadstrešnic in urbane opreme na 17 obstoječih postajališčih,
 • gradnjo in rekonstrukcijo avtobusnih postajališč, ki vključuje:
  • montažo 42 prikazovalnikov (od tega 3 veliki), namenjenih obveščanju potnikov o prihodih avtobusov.

S projektom želimo povečati delež kolesarjenja v mestu in uporabe javnega potniškega prometa ter tako zmanjšati emisije nevarnih snovi in toplogrednih plinov v zrak v centru mesta ter s tem vplivati na izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev v mestu.
Vrednost celotnega projekta znaša 1.396.942,00 EUR od tega je sofinancirano 745.339,92 EUR, kar znaša 53,36 odstotkov. Iz sredstev Kohezijskega sklada bo zagotovljenih 85 odstotkov, 15 odstotkov pa iz slovenske udeležbe kohezijske politike.
Mestna občina Celje bo začela izvajati projekt v letu 2018. Projekt bo predvidoma končan v prvi polovici leta 2019.


EK0I7750

EK0I7807

IMG 20180913 112456 resized 20180913 115214781

Nomago kolesCE 057

 K2B2269

20190508 095518

IMG 20190611 121633

Za sistem javne izposoje koles je Mestna občina Celje kupila 66 klasičnih in 34 električnih koles, ki so namenjena občanom in obiskovalcem mesta. KOLESCE si je mogoče izposoditi na 17 postajah javnega sistema, ki deluje preko globalnega sistema nextbike; ta pa se uporablja v več kot 25 državah in preko 150 mestih na svetu. Glavna prednost sistema je v tem, da lahko uporabnik kolo prevzame v Celju in ga vrne denimo v Žalcu ali Laškem. Za isti sistem se je namreč odločilo še skupno sedem sosednjih in bližnjih občin (Laško, Žalec, Šentjur, Vojnik, Dobrna, Štore in Polzela). V prihodnosti načrtujemo nakup še dodatnih 40 električnih koles. Za uporabo kolesa je potrebna registracija na spletni strani www.kolesce.si, na terminalih ali preko mobilne aplikacije nextbike, ki je brezplačno na voljo v trgovini Google Play in iStore. 

Vrednost celotne investicije postavitve sistema javne izposoje koles, vključno s 15-mesečnim vzdrževanjem sistema in 24-urno podporo uporabnikom, znaša 460.000 EUR. Znesek je sofinanciran s strani Evropske unije v višini 80 odstotkov.Izvedba investicije: 2018 in 2019 
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje 
Višina investicije: 1.396.942,00 EUR 
Kvota evropskega financiranja: 745.339,92 EUR Kontaktne osebe: 
Evropsko sofinanciranje: Sandi Marzidošek, Kabinet župana 

Izvedba investicije: Miran Gaberšek, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo  

.

Zaradi nove bolezni divjih kostanjev bomo v Mestnem parku Celje zasadili lipovce   


Celje, 14. november 2017 – Nacionalni inštitut za biologijo je julija letos z laboratorijsko analizo na divjih kostanjih v Ljubljani potrdil bolezen kostanjev bakterijski skorjemor, ki se je v Sloveniji pojavila prvič. Ker na Gozdarskem inštitutu Slovenije predvidevajo, da se bo bolezen pri nas razširila in povzročila propadanje te vrste dreves, smo se na Mestni občini Celje odločili, da v Mestnem parku Celje ne bomo zasadili kostanjevega drevoreda. S predstavniki celjske območne enote Zavoda za varovanje kulturne dediščine Slovenije smo sprejeli kompromis in se dogovorili, da bomo drevored zasadili z 77 lipovci in osmimi navadnimi divjimi kostanji. V spomin na nekdanji drevored  bomo na začetku in na koncu zasadili po dva para divjih kostanjev in to označili tudi na informacijskih tablah, ostalo drevoredno potezo pa bomo ustvarili z lipovci, ki imajo za Slovence poseben, simbolni pomen. Drevesa bomo začeli saditi še ta mesec, naložba pa nas bo stala približno 25.500 evrov oziroma nekoliko manj kot je bilo sprva načrtovano. 

Preberi več

Podkategorije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje