UPRAVNI POSTOPKI
Izdaja odločbe o prekopu posmrtnih ostankov
10x10  10x10
Ime in telefonska št. uradne osebe:   
10x10
Oddelek za družbene dejavnosti   
10x10
Branka Lazarevič
tel.: 03 42 65 860, 03 42 65 888
e-naslov:branka.lazarevic@celje.si 10x10
10x10
Vloga:
Vloga za izdajo odločbe o prekopu posmrtnih ostankov (neformalna vloga)
10x10
Obvezne priloge:
  • Kopija izpiska iz matične knjige umrlih
  • Potrdila o najemu grobov, iz katerih se bodo posmrtni ostanki izkopali in v katerega se bodo prenesli
  • Soglasje najemnika groba
10x10
Taksa: ni
10x10
Zakonska osnova:
  • Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur.l. RS, št. 62/2016)
  • Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov (Ur.l. RS, št. 70/97)
  • Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur.l. RS, št. 47/07, 54/14)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje