Izdaja mnenja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

Izdaja mnenja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
10x10 10x10
Ime in telefonska št. uradne osebe:
10x10
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja:
10x10
tel: 03 42 65 800 10x10
10x10
Vloga:
Zahteva za izdajo mnenja
10x10
Vlogo dobite:
10x10
Obvezne priloge:
  • projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD
10x10
Taksa: /
10x10
Zakonska osnova:
  • 31. člen Gradbenega zakona (Ur.l. RS 61/17 in 72/17 - popr.)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje