UPRAVNI POSTOPKI
Izdaja dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
10x10    10x10  
Ime in telefonska št. uradne osebe:
 
10x10      
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja
10x10      
Nina Mašat
tel: 03 42 65 612 10x10
 
10x10      
Vloga:
  Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
10x10  
Vlogo dobite:  
10x10  
Obvezne priloge:   Poročilo o emisiji hrupa (6. člen Uredbe) ali dokumentacija o:
  • nazivni električni moči zvočne naprave
  • številu zvočnih naprav
  • načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000 (8. člen Uredbe)
10x10  
Taksa:   Vloga in odločba: 22,60 EUR (po Tarifni številki 1 in 3 - ZUT-I)
Prijava zvočnih naprav in potrdilo o prijavi: 4,50 EUR (po Tarifni številki 4 - ZUT-I)
Za pritožbe zoper dovoljenje: 18,10 EUR (po Tarifni številki 2 - ZUT-I)

Taksa se lahko plača v Glavni pisarni MOC ali nakaže na:
TRR SI56 0121 1411 0309 163
SKLIC: 11 75108 - 7111002 - datum
10x10  
Zakonska osnova:  
  • Zakon o varstvu okolja (UL RS št. 39/06-ZVO -1- UPB1, 20/06, 70/08 - ZVO-1B, 108/09)
  • Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (UL RS, št. 118/05)
10x10    
Rok za vložitev vlog je najmanj 30 dni pred prireditvijo!

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje