UPRAVNI POSTOPKI
Odločba o komunalni taksi za oglaševanje
10x10    10x10  
Ime in telefonska št. uradne osebe:   
 
10x10      
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve:
10x10      
Renata Poteko
tel: 03 42 65 604
  10x10
 
10x10      
Vloga:   Vloga za dovoljenje za postavitev oglaševalskega.objekta - lastno oglaševanje
Vloga za dovoljenje za postavitev oglaševalskega objekta
10x10  
     
10x10  
Taksa:   40,70 EUR

Taksa se lahko plača v Glavni pisarni MOC ali nakaže na:
TRR SI56 0121 1411 0309 163
SKLIC: 11 75108 - 7111002 - datum
10x10  
Zakonska osnova:  
  • Odlok o oglaševanju v MOC (Ur.l.RS 56/08, 32/14)
  • ZUP-UPB2 z 82/13, Uradni list RS, št. 24/06, 126/07, 65/08, 8/10

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje