UPRAVNI POSTOPKI
Odločba o odmeri komunalnega prispevka
10x10    10x10  
Ime in telefonska št. uradne osebe:   
 
10x10      
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve:
10x10      
  10x10 Renata Poteko
tel: 03 42 65 604
Suzana Cekuta
tel: 03 42 65 714
 
10x10      
Vloga:
  Odločba o odmeri komunalnega prispevka
10x10  
Vlogo dobite:  
  • v glavni pisarni MOC
  • vloga (docx)
10x10  
Obvezne priloge:   Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja:
Investitor na MOC odda popolnoma enako dokumentacijo kot je bila oddana na UE. Dokumentacija se investitorju po izdani Odločbi o odmeri komunalnega prispevka vrne.
10x10  
Upravna taksa:   Vloga - tar. št. 1 - 4,50 EUR
Odločba - tar. št. 3 - 18,10 EUR
Skupaj za plačilo: 22,60 EUR


Taksa se lahko plača v Glavni pisarni MOC ali nakaže na:
TRR SI56 0121 1411 0309 163
SKLIC: 11 75108 - 7111002 - datum
V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razloge iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.
10x10  
Zakonska osnova:  

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje