Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
UPRAVNI POSTOPKI
Izdaja dovoljenj, soglasij in drugih dokumentov v zvezi z ukrepi za varstvo javnih cest in prometa na njih: za projektne in druge pogoje
10x10  10x10
Ime in telefonska št. uradne osebe:   
10x10
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo:   
10x10
Simon Koražija
tel: 03 42 65 696
e-naslov: simon.korazija@celje.si
10x10 Klemen Terbovc
tel: 03 42 65 846
e-naslov: terbovc.klemen@celje.si
10x10
Zahteva:
 Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev
Vlogo dobite:
Obvezne priloge: idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev IZP
10x10
Taksa: ni
10x10
Zakonska osnova:
  • Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17,72/17-popr., 65/20 in 15/21-ZDUOP)
  • Zakon o urejanju prostora - ZUre-P-2 (Uradni list RS, št. 61/17)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje