UPRAVNI POSTOPKI
Lokacijska informacija
10x10    10x10  
Ime in telefonska št. uradne osebe:   
 
10x10      
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja:   
10x10      
tel: 03 42 65 800 10x10 
 
10x10      
Vloga:
  Lokacijska informacija
10x10  
Vlogo dobite:  
10x10  
Obvezne priloge:   /
10x10  
Taksa:  
  • lokacijsko informacijo z osnovnimi podatki in prilogo: izsek grafičnega dela prostorskega akta plačati upravno takso po tarifni št. 36 v višini 35,00 EUR,
  • lokacijsko informacijo z razširjenimi podatki, prilogo: izsek grafičnega dela prostorskega akta in prilogo: prostorski izvedbeni pogoji plačati upravno takso po tarifni št. 36 v višini 35,00 EUR.
10x10  
Podatki za nakazilo:
TRR: SI56 0121 1411 0309 163
Sklic: 11 75108 – 7111002 – datum

Zakonska osnova:  
  • Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS 199/21)
  • Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje