UPRAVNI POSTOPKI
Izdaja predkupne pravice za nepremičnine
10x10   10x10  
Ime in telefonska št. uradne osebe:
 
10x10      
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja:
10x10      
Simon Koražija
tel. 03 42 65 696 10x10
 
10x10      
Vloga:       Vloga za izdajo izjave občine kot nosilca predkupne pravice o
sprejetju ali zavrnitvi ponudbe
10x10    
Vlogo dobite:

Vlogo oddate:
 
  • v glavni pisarni MOC
  • vloga (pdf)
10x10
10x10  
Obvezne priloge:  
  • pooblastilo lastnika nepremičnine pooblaščencu
10x10  
Taksa:   takse ni
10x10  
Zakonska osnova:  
  • 199. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in
  • Odlok o predkupni pravici MOC (Uradni list RS, št. 45/03)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje