UPRAVNI POSTOPKI
Potrjevanje urnikov obratovalnih časov za gostinstvo
10x10    10x10  
Ime in telefonska št. uradne osebe:   
 
10x10      
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve:   
10x10      
Simona Hribernik
tel. 03 42 65 778 10x10
 
10x10      
Vloga:
  Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije
10x10  
Vlogo dobite:  
10x10  
Obvezne priloge:  
  • Soglasje mestne četrti oz. krajevne skupnosti (če je obratovalni čas po 23. uri)
  • Soglasje lastnika lokala
10x10  
Taksa:   Za obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata ni takse
Za vlogo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa pa je taksa 22,60 EUR
Taksa se lahko plača v Glavni pisarni MOC ali nakaže na:
TRR SI56 0121 1411 0309 163
SKLIC: 11 75108-7111002-(datum)
10x10  
Zakonska osnova:  
  • Zakon o gostinstvu (Ur. l. RS, št. 1-7/95, 40/99 in 110/02)
  • Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur. l. RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07)
  • Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih (Ur. l. RS, št. 106/99, 59/00 in 10/01)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje