Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
UPRAVNI POSTOPKI
Potrjevanje urnikov obratovalnih časov za gostinstvo
10x10    10x10  
Ime in telefonska št. uradne osebe:   
 
10x10      
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve:   
10x10      
Simona Hribernik
tel. 03 42 65 778 10x10
 
10x10      
Vloga:
  Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije
10x10  
Vlogo dobite:  
10x10  
Obvezne priloge:  
  • Soglasje mestne četrti oz. krajevne skupnosti (če je obratovalni čas po 23. uri)
  • Soglasje lastnika lokala
10x10  
Taksa:   Za obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata ni takse
Za vlogo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa pa je taksa 22,60 EUR
Taksa se lahko plača v Glavni pisarni MOC ali nakaže na:
TRR SI56 0121 1411 0309 163
SKLIC: 11 75108-7111002-(datum)
10x10  
Zakonska osnova:  
  • Zakon o gostinstvu (Ur. l. RS, št. 1-7/95, 40/99 in 110/02)
  • Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur. l. RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07)
  • Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih (Ur. l. RS, št. 106/99, 59/00 in 10/01)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje