UPRAVNI POSTOPKI
Zahteva za izdajo soglasja k manjši rekonstrukciji
10x10    10x10  
Ime in telefonska št. uradne osebe:   
 
10x10      
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja:   
10x10      
tel: 03 42 65 800 10x10 
 
10x10      
Vloga:
  Zahteva za izdajo soglasja k manjši rekonstrukciji
10x10  
Vlogo dobite:  
  • v glavni pisarni MOC
  • vloga (pdf)
10x10  
Obvezne priloge:   Navedene v vlogi
10x10  
Taksa:   22,60 €
Taksa se lahko plača v Glavni pisarni MOC ali nakaže na:
TRR SI56 0121 1411 0309 163
SKLIC: 11 75108-7111002-(datum)
10x10  
Zakonska osnova:  
  • Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/22)
  • Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)
  • Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)
.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje