UPRAVNI POSTOPKI
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev
10x10 10x10
10x10
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja:
10x10
tel: 03 42 65 800
e-naslov: prostor@celje.si
10x10
Zahteva:
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev
10x10
Vlogo dobite:
10x10
Obvezne priloge:
  • idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev IZP
10x10
Taksa: ni
10x10
Zakonska osnova:
  • Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21)
  • Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje