UPRAVNI POSTOPKI
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
10x10    10x10  
Ime in telefonska št. uradne osebe:   
 
10x10      
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja:   
10x10      
tel: 03 42 65 800 10x10 
 
10x10      
Vloga:
  Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
10x10  
Vlogo dobite:  
  • v glavni pisarni MOC
  • vloga (pdf)
10x10  
Obvezne priloge:   /
10x10  
Taksa:   22,70 €
Taksa se lahko plača v Glavni pisarni MOC ali nakaže na:
TRR SI56 0121 1411 0309 163
SKLIC: 11 75108-7111002-(datum)
10x10  
Zakonska osnova:  
  • Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS 61/17)
  • Gradbeni zakon (Ur.l. RS 61/17 in 72/17 - popr.)
.
Potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele, se izdaja za potrebe geodetskih postopkov, vsebuje podatke o namenski rabi parcele, določbe prostorskega akta, ki so pomembne za spreminjanje meje parcele, ter navedbo začasnega ukrepa prepovedi spreminjanja meje parcele, če je ta vzpostavljen. Potrdilu se priloži tudi kopija grafičnega prikaza prostorskega akta.Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje