UPRAVNI POSTOPKI
Izdaja dovoljenj, soglasij in drugih dokumentov v zvezi z ukrepi za varstvo javnih cest in prometa na njih: za zasedbo javne prometne površine za postavitev gostinskega vrta, ki je prostorsko povezan z gostinskim obratom
10x10  10x10
Ime in telefonska št. uradne osebe:   
10x10
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo:   
10x10
Matevž Jelenko
tel: 03 42 65 614
e-naslov: matevz.jelenko@celje.si
10x10 Klemen Terbovc
tel: 03 42 65 846
e-naslov: klemen.terbovc@celje.si
10x10
Vloga:
Vloga za izdajo dovoljenja za zasedbo javne prometne površine za postavitev gostinskega vrta, ki je prostorsko povezan z gostinskim obratom
 
Vlogo dobite:
  • v glavni pisarni MOC
  • vloga (doc)

Elektronsko poslane vloge se posredujejo na e-naslov mestna.obcina@celje.si
 

Obvezne priloge:
10x10
Taksa:
  • za vlogo 4,50 EUR po Tarifni št. 1
  • za odločbo 18,10 EUR po Tarifni št. 3
  • skupaj: 22,60 EUR
Taksa se lahko plača v Glavni pisarni MOC ali nakaže na:
TRR SI56 0121 1411 0355 141
SKLIC: 11 75108 – 7111207 – datum
10x10
Zakonska osnova:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje