UPRAVNI POSTOPKI
Vloga za uveljavitev pravice do oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni

Ime in telefonska št. uradne osebe:
 
Oddelek za družbene dejavnosti
10x10      
Sandra Stajnko
tel: 03 42 65 882, 03 42 65 860
 
Vloga:
  Vloga za uveljavitev pravice do oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni
10x10  
Vlogo dobite:  
  • v glavni pisarni MOC
  • vloga (docx)
10x10    
Obvezne priloge:   Potrdilo zdravnika (pediatra)
10x10    
Taksa:   ni
10x10    
Zakonska osnova:   Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 48/16, 26/17 in 64/17, 26/19, 108/20 in 80/21)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje