Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
UPRAVNI POSTOPKI
Izdaja dovoljenj, soglasij in drugih dokumentov v zvezi z ukrepi za varstvo javnih cest in prometa na njih: za poseg v varovalni pas občinske ceste
10x10    10x10  
Ime in telefonska št. uradne osebe:   
 
10x10      
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo:   
10x10      
Miran Gaberšek
tel: 03 42 65 842
e-naslov: miran.gabersek@celje.si
  10x10 Klemen Terbovc
tel: 03 42 65 846
e-naslov: terbovc.klemen@celje.si
 
10x10      
Vloga:
  Vloga za poseg v varovalni pas občinske ceste
 
Vlogo dobite:  
  • v glavni pisarni MOC
  • vloga (pdf)
   
Obvezne priloge:   naknadna objava
10x10  
Taksa:   za vlogo 4,50 EUR po Tarifni št. 1
za odločbo 36,30 EUR po Tarifni št. 30
skupaj: 40,80 EUR

Taksa se lahko plača v Glavni pisarni MOC ali nakaže na:
TRR:
01211 – 4110355141
SKLIC:
11 75108 – 7111207 – datum
10x10  
Zakonska osnova:   naknadna objava

 

za vlogo 4,54 EUR po Tarifni št. 1
za vlogo 36,24 EUR po Tarifni št. 30
skupaj: 40,78 EUR


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje