UPRAVNI POSTOPKI
Nakup ali prodaja nepremičnine, menjava nepremičnine, najem nepremičnine in druge zadeve povezane z ravnanjem z nepremičninami
10x10  10x10
Ime in telefonska št. uradne osebe:   
10x10
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve   
10x10
tel: 03 42 65 600
e-naslov: prostor@celje.si
10x10
Vloga:
Vloga za nakup ali prodajo nepremičnine, menjavo nepremičnine, najem nepremičnine in druge zadeve povezane z ravnanjem z nepremičninami
10x10
Vlogo dobite:
  • v glavni pisarni MOC
  • vloga (pdf)
10x10
Obvezne priloge:
  • pooblastilo v primeru, da vlagatelj vlaga vlogo po pooblaščencu
  • v primeru, da se daje vloga za del nepremičnine, je obvezna priloga mapna kopija/skica/načrt z vrisom dela nepremičnine, za katerega se daje vloga
10x10
Taksa: /
10x10
Zakonska osnova: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje