Razno

Veljavni predpisi:
 1. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 60-2774/2004)
 2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 34-1492/2012)
 3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 32-1327/2014)
 4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 42/23)
 • Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Priponka)
 1. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred (Uradni list RS, št. 35-1450/2006)
 2. Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 59-3129/2007)
 3. Sklep o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred (uradni list RS, št. 109-4705/2008)
 4. Odlok o koncesiji za gospodarsko javno službo za izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 44-1846/2012)
 5. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 53-2245/2012)
 6. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 35-1337/2013)
 7. Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči učencem celjskih osnovnih šol za subvencioniranje šolske prehrane v primerih izrednih družinskih okoliščin iz proračunskih sredstev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 79-2895/2013)
 8. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 20-724/2014)
 9. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 54-2401/2014)
 10. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 23-931/2015)
 11. Sklep o podelitvi pooblastila za odločanje o delovni uspešnosti poslovodnih organov javnih zavodov (Uradni list RS, št. 51-2157/2015)
 12. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 13-497/2016)
 13. Sklep o določitvi subvencionirane cene »Storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2016« (Uradni list RS, št. 24-937/2016)
 14. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine na območju Mestne občine Celje. (Uradni list RS, št. 30/23)
 15. Sklep o soglasju k cenam socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 42/23)
Arhivski predpisi:
 1. Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 118-5144/2008)
 2. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 33-1604/2011)
 3. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 103-4451/2011)
 4. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 12-324/2014)
 5. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 93-3738/2015)
 6. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 78-3313/2016)
 7. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 64-3042/2017)
 8. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 16/19)
 9. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 12/20)
 10. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 65/21)
 11. Sklep o soglasju k cenam socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 56/22)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje