Zavod Desetka Celje

Veljavni predpisi:
  1. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode (Uradni list RS, št. 38-1959/2017)
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode (Uradni list RS, št. 135/23)
  • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode (Priponka)

  1. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred (Uradni list RS, št. 88-3765/2011)

Arhivski predpisi:
  1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode (Uradni list RS, št. 125-5262/2004) - prenehal veljati dne 22. 7. 2017
  2. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode (Uradni list RS, št. 136/2004 – objavljeno pod »popravki«)
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode (Uradni list RS, št. 105-4685/09)
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno-računovodske in svetovalne storitve (Uradni list RS, št. 44-1850/12)
  • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Desetka Celje, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode (Priponka) - prenehal veljati dne 22. 7. 2017

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje