Slovensko ljudsko gledališče Celje

Veljavni predpisi:
  1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje (Uradni list RS, št. 19/24)

Arhivski predpisi:
  1. Odlok o ustanovitvi JZ Slovensko ljudsko gledališče Celje (Uradni list RS, št. 82-3651/2004)
  2. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje (Uradni list RS, št. 12-583/07)
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Slovensko ljudsko gledališče Celje (Uradni list RS, št. 98-4154/08)
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje (Uradni list RS, št. 39-1884/2009)
  • Neuradno prečiščeno besedilo odloka o ustanovitvi javnega zavoda slovensko ljudsko gledališče Celje (Priponka)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje