Kulturni spomeniki in spomeniki lokalnega pomena

  1. Sklep o razglasitvi rimskega marmornega kapitela iz Ozke ulice 2 v Celju za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 14-646/2000)
  2. Odlok o razglasitvi hiše Alme M. Karlin za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 78-4075/2001)
  3. Odlok o razglasitvi Slovenskega ljudskega gledališča Celje za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 77-3368/2009)
  4. Odlok o razglasitvi Vodnega stolpa Celje za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 19-839/2010)
  5. Odlok o razglasitvi Pelikanove hiše v Celju za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 16/21)

  1. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 54-2664/2002)
  2. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 15-522/2016)
  • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje (Priponka)

  1. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Celje (Uradni list RS, št. 16-627/2019)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje