Celjski mladinski center

Veljavni predpisi:
  1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center (Uradni list RS, št. 38-1958/2017)
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center (Uradni list RS, št 19/24)
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center (Priponka)
  1. Odlok o mladini v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 43-1755/2014)
  1. Pogodba o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje (Uradni list RS, št. 20-861/1998)
  2. Aneks k pogodbi o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje (Uradni list RS, št. 57-2646/1998) 
Neuradno prečiščeno besedilo Pogodbe o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje (Priponka)

Arhivski predpisi:
  1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Celjski mladinski center« (Uradni list RS, št. 88-3987/2004) - PRENEHAL VELJATI DNE 22. 7. 2017
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Celjski mladinski center« (Uradni list RS, št. 138-5954/2004)
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Celjski mladinski center« (Uradni list RS, št. 19-841/2010)
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Celjski mladinski center« (Uradni list RS, št. 99-3821/2012)
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi zavoda Celjski mladinski center (Priponka) - PRENEHAL VELJATI DNE 22. 7. 2017

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje