Celjske lekarne

Veljavni predpsi:
  1. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 121/20)
  2. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 28/23)
  • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne (priponka)
  1. Sklep o določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 88/22)

Arhivski predpisi:
1. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 61-2591/2008) - prenehal veljati 26. 9. 2020
2. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 61-2592/2008) - prenehal veljati 26. 9. 2020

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje