Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Poslovni prostori in stanovanjske zadeve, najemi

Veljavni predpisi:
  1. Sklep o ugotovitvi javne koristi na nepremičninah (Uradni list RS, št. 38-1962/2017)
  1. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem (Priponka)
  1. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov, garaž v najem ter določanju najemnin za poslovne prostore in garaže v lasti Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 45-2248/2010)
  1. Odlok o podelitvi javnega pooblastila za vodenje postopka in odločanje v upravnih stvareh na stanovanjskem področju (Uradni list RS, št. 58-2573/2005)

Arhivski predpisi:
  1. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem (prenehal veljati dne 11. 6. 2019) (Priponka)
  2. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem (prenehal veljati dne 13. 6. 2014) (Priponka)
  1. Pravilnik o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem (prenehal veljati dne 1. 3. 2014) (Uradni list RS, št. 71- 3906/1996)
  2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem (prenehal veljati dne 1. 3. 2014) (Uradni list RS, št. 19-957/1999)
  • Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem (prenehal veljati dne 1. 3. 2014) (Priponka)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje