Razno

Veljavni predpisi:
 1. Odlok o gospodarski javni službi za plakatiranje in obveščanje (Uradni list RS, št. 57-2645/1998)
 1. Odlok o varstvenih pasovih virov pitne vode na območju Medloga (SRS1/83)
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvenih pasovih virov pitne vode na območju Medloga (Uradni list RS, št. 82-4205/1998)
 • Neuradno prečiščeno besedilo Odlok o varstvenih pasovih virov pitne vode na območju Medloga
 1. Pravilnik o načinu, pogojih in postopkih prodaje, oddaje v zakup (najem) ali oddaje za gradnjo stavbnih zemljišč, ki so v lasti Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 46-2273/2000)
 1. Odlok o lastniških in kapitalskih spremembah v javnih podjetjih (Uradni list RS, št. 89/3890/2000)
 1. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 117-4922/2000)
 1. Pravilnik o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma klešč, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 49-2672/2001)
 1. Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 89-4460/2002)
 1. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 61-2579/2006)
 1. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 78-3311/2016)
 1. Odlok o načinu vzdrževanja in izvedbi posodobitve infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 77/19)

Arhivski predpisi:
 1. Odredba o plovbnem režimu na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 32-1660/1999)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje