Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Veljavni predpisi:
  1. Odlok o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Uradni list RS, št. 47-2040/2006)
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Uradni list RS, št. 45-2246/2010)
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Uradni list RS, št. 70-3832/2010)
  4. Odlok o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 73-3965/2010)
  • Uradno prečiščeno besedilo odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Priponka)
  1. Sklep o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine (Uradni list RS, št. 35/22)
  2. Sklep o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine (Uradni list RS, št. 88/22)
  3. Soglasje za najem kredita (Uradni list RS, št. 88/22)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje