Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Promet in ceste

Veljavni predpisi:
 1. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 28-1363/1999)
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 45-2187/2003)
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 91-3992/2009)
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 32-1326/2014)
 • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Celje (Priponka)
 1. Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101-4353/2011)
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 22-872/2012)
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 75-2873/2012)
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 56-2152/2013)
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 43-1762/2014)
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 48-2085/2016)
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 27-1476/2017)
 8. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 74-3543/2017)
 9. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 46-2360/2018)
 10. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 59/19)
 11. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 27/21)
 12. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 106/21)
 13. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 26/22)
 • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Priponka)
 1. Odlok Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 163/21)
 1. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe (Uradni list RS, št. 27-1467/2017)
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe (Uradni list RS, št. 34-1631/2018)
 3. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe (Uradni list RS, št. 103/22)
 • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe (Priponka)
 1. Sklep o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 6-153/2019)
 2. Sklep o spremembi Sklepa o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 196/21)
 • Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje (Priponka)
 1. Sklep o spremembii linij 6.6.2019 (Priponka)
 2. Sklep o potrditvi linij 11.6.2019 (Priponka)
 3. Sklep o potrditvi voznega reda 6.6.2019 (Priponka)
 4. Sklep o spremembi voznega reda 6.6.2019 (Priponka)
 5. Sklep o spremembi voznega reda 31.7.2019 (Prionka)
 6. Sklep o spremembi voznega reda 2.9.2019 (Priponka)
 1. Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 27-1469/2017)
 2. Odlok o spremembah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 34-1630/2018)
 • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Celje (Priponka)

Arhivski predpisi:
 1. Odlok kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje (prenehal veljati dne 29. 7. 2015) (Uradni list RS, št. 19-838/2010)
 2. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje (začel veljati dne 29. 7. 2015) (Uradni list RS, št. 51-2153/2015)
 3. Sklep o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 44-2233/2018)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje