Pokopališke in pogrebne dejavnosti

Veljavni predpisi:
  1. Odlok o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in na pokopališču Teharje (Uradni list RS, št. 112-4650/2004)
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in pokopališču Teharje (Uradni list RS, št. 54-2399/2014)
  • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in na pokopališču Teharje (Priponka)
  1. Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 47-2572/2007)
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 54-2400/2014)
  • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Priponka)

Arhivski predpisi:
  1. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju pokopališke dejavnosti (prenehal veljati dne 23. 10. 2004) (Uradni list RS, št. 49-2329/1995)
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti (prenehal veljati dne 23. 10. 2004) (Uradni list RS, št. 64-3599/1996)
  1. Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Celje (prenehal veljati dne 8. 6. 2007) (Uradni list RS, št. 46-2271/2000)
  2. Odlok o dopolnitvah Odloka o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Celje (prenehal veljati dne 8. 6. 2007) (Uradni list RS, št. 91-3905/2005)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje