Podelitev koncesije za urejanje zelenih površin

Arhivski predpisi:
  1. Odlok o podelitvi koncesije za urejanje javnih zelenih površin v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 38-2250/2001)
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za urejanje javnih zelenih površin v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 28-1214/2009)
  • Neuradno prečiščeno besedilo odloka o podelitvi koncesije za urejanje javnih zelenih površin v Mestni občini Celje (Priponka)
Odlok o podelitvi koncesije za urejanje javnih zelenih površin v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 38/01 in 28/09) je prenehal veljati dne 13. 10. 2012.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje