Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje

Veljavni predpisi:
  1. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 24-1072/2018)
  2. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 56/22)
  • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Celje (Priponka)

Arhivski predpisi:
  1. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 75-2869/2012) - prenehal veljati dne 28. 4. 2018

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje