Koncesija za graditev žičniških naprav

Veljavni predpisi:
  1. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 14-554/2006)
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 101-4335/2006)
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 58-3106/2007)
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 52-2412/2011)
  • Neuradno prečiščeno besedilo odloka koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb (Priponka)
  1. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve javnega prevoza oseb po žičniških napravah (Uradni list RS, št. 54-2516/2011)
  2. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve javnega prevoza oseb po žičniških napravah (Uradni list RS, št. 39-1640/2015)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje