Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Komunalni prispevek

Veljavni predpisi:
  1. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 105/21)
  2. Odlok o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 163/21)
  • Neuradno prečiščeno besedilo Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Celje (Priponka)

Arhivski predpisi
  1. Odlok o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 91-3921/2000)
  2. Popravek Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 102/2000)
  • Neuradno prečiščeno besedilo odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Celje (Priponka)
  1. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66-3670/2010)
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 7-227/2011)
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 99-3816/2012)
  • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje (Priponka)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje