Gospodarske javne službe

Veljavni predpisi:
 1. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29-1190/2006)
 2. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 98-4151/2008)
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 31-1428/2010)
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 53-2464/2011)
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 42-1747/2012)
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 51-2137/2012)
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 71-2748/2012)
 8. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ZELENICE za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin (Uradni list RS, št. 58/19)
 9. Odlok o dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 52/22)
 10. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 42/23)
 • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Priponka)
Arhivski predpisi:
 1. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Celje (Uradni list RS, št. 30-1264/1994)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje