Gasilska dejavnost

Veljavni predpisi:
  1. Odlok o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje (Uradni list RS, št. 51-2152/2005)
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje (Uradni list RS, št. 12-582/2007)
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje (Uradni list RS, št. 103-4450/2011)
  4. Odlok o dopolnitvah Odloka o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje (Uradni list RS, št. 94/20)
  5. Odlok o dopolnitvi Odloka o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje (Uradni list RS, št. 139/20)
  • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje (Priponka)
  1. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred (Uradni list RS, št. 43-2065/2011)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje