Energetika Celje d.o.o.

Veljavni predpisi:
 1. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Energetika Celje d. o. o. (Uradni list RS, št. 87-3735/2011)
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Energetika Celje d.o.o. (Uradni list RS, št. 101-4354/2011)
 • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Energetika Celje, d. o. o. (Priponka)

 1. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 61-2579/2006)
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 75-2872/2012)
 • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje (Priponka)

Arhivski predpisi:
 1. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov (Uradni list RS, št. 35-1775/2011)
 2. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore (Uradni list RS, št. 47-2224/2011)
 3. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov (Uradni list RS, št. 57-2676/2011)
 4. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov (Uradni list RS, št. 64-2978/2011)
 5. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore (Uradni list RS, št. 71-3100/2011)
 6. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore (Uradni list RS, št. 84-3547/2011)
 7. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore (Uradni list RS, št. 93-3981/2011)
 8. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore (Uradni list RS, št. 19-744/2012)
 9. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov (Uradni list RS, št. 35-1542/2012)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje