Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Golovec

 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Rekreacijski center “Na Golovcu” (Uradni list RS, št. 57-2643/1998)
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Rekreacijski center “Na Golovcu” (Uradni list RS, št. 55-2552/2000)
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« (Uradni list RS, št. 58-3110/2001)
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« - območje stanovanjske gradnje (Uradni list RS, št. 69-3297/2002)
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Rekreacijski center na Golovcu« (Uradni list RS, št. 31-1272/2003)
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu rekreacijski center Na Golovcu (Uradni list RS, št. 88-3990/2004)
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« (Uradni list RS, št. 61-2580/2006)
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« - območje stanovanjske gradnje (Uradni list RS, št. 31-1430/2010)
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje (Uradni list RS, št. 22-921/2011)
 10. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Golovec (Uradni list RS, št. 67-3031/2011)
 11. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta rekreacijskega centra na Golovcu (Uradni list RS, št. 74-3181/2011)
 12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta rekreacijskega centra na Golovcu (Uradni list RS, št. 103-4448/2011)
 13. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Golovec GOJ - 5 (Uradni list RS, št. 23-916/2012)
 14. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Golovec GOJ – 5 (Uradni list RS, št. 39-1634/2015)
 15. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Golovec – območji GOS-1 in GOS-2 (Uradni list RS, št. 14-603/2018)
 16. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Golovec GOJ – 5 (Uradni list RS, št. 139/20)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje