Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Razno

Veljavni predpsisi:
 1. Odlok o ureditvenem načrtu za center za ravnanje z odpadki Celje-CERO (Uradni list RS, št. 65-3160/2003)
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za center za ravnanje z odpadki Celje-CERO (Uradni list RS, št. 181/21)

 1. Odlok o lokacijskem načrtu ureditve glavne ceste G1-5/286 Arja vas-Celje, pododsek magistrala zahod v Celju in bencinski servis (uradni list RS, št. 50-2461/2002)
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevec, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih (Uradni list RS, št. 69-3295/2002)
 3. Odlok o zazidalnem načrtu Štore II – gospodarska cona (Uradni list RS, št. 57-2812/2003)
 4. Odlok o lokacijskem načrtu Srce sever (Uradni list RS, št. 88-3989/2004)
 5. Odlok o lokacijskem načrtu magistrala zahod-bencinski servis Mariborska jug (Uradni list RS, št. 58-2574/2005)
 6. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu za celjsko športno letališče (Uradni list RS, št. 31-1423/2010)
 7. Odlok o določitvi območij oziroma objektov v Mestni občini Celje za izvedbo vzdrževalnih del (Uradni list RS, št. 105-3835/2013)
 8. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem MOC za leto 2016 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2016 (Uradni list RS, št. 24-936/2016)
 9. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 6-152/2019)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje