Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Zagrad

  1. Odlok o zazidalnem načrtu za gasilski dom v Zagradu in za polnilno poslovno-stanovanjsko gradnjo ob Ločnici (Uradni list št. 5-166/1993)
  2. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za zahodno območje Zagrajske doline (Uradni list št. 40-1683/1993)
  3. Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko gradnjo Zagrad (Uradni list RS, št. 64-3079/2002)
  4. Popravek odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko gradnjo Zagrad (Uradni list RS, št. 92-3/2002)
  5. Odlok o lokacijskem načrtu Zagrad II (Uradni list RS, št. 108-4646/2008)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje