Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Šmartinsko jezero

  1. Odlok o ureditvenem načrtu za območje čolnarne Muzelj (Uradni list RS, št. 89-4456/2002)
  2. Odlok o ureditvenem načrtu za območje pri pregradi na Šmartinskem jezeru splošne določbe (Uradni list RS, št. 89-4457/2002)
  3. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajinske zasnove Šmartinsko jezero (Uradni list RS, št. 70-3015/2006)
  4. Odlok o lokacijskem načrtu za pešpot in kolesarsko stezo od cerkve sv. Duha do Šmartinskega jezera (Uradni list RS, št. 65-3573/2007)
  5. Obvezna razlaga 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajinske zasnove Šmartinsko jezero (Uradni list RS, št. 75-2867/2012)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje