Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Staro mestno jedro

 1. Odlok o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro (Uradni list SRS št. 42/1986)
 2. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro (Uradni list RS, št. 76/1994)
 3. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro (Uradni list RS, št. 46/1996)
 4. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro (Uradni list RS, št. 64-3598/1996)
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje - kare 1 (Uradni list RS, št. 96-4587/1999)
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje, ureditev trga Celjskih knezov (Uradni list RS, št. 38-2252/2001)
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje (Uradni list RS, št. 108-5245/2001)
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje (Uradni list RS, št. 30-1306/2004)
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje, kare I (Osrednja knjižnica Celje) (Uradni list RS, št. 57-2422/2006)
 10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje – nadzidava poslovnega objekta Gledališka 2 (Uradni list RS, št. 100-4273/2006)
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje, Kare 10 (Uradni list RS, št. 43-1900/2008)
 12. Obvezna razlaga Odloka o sprejetju zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje (Uradni list RS, št. 31-1418/2010)
 13. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta starega mestnega jedra Celje – kare 12 (Uradni list RS, št. 47-2225/2011)
 14. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje starega mestnega jedra Celje – kare 12 – območje 1 (Uradni list RS, št. 75-2870/2012)
 15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje (Uradni list RS, št. 15-521/2016)
 16. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje (Uradni list RS, št. 27-1472/2017)
 17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje (Uradni list RS, št. 12/20)
 18. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SMJ – KARE 9 (Uradni list RS, št. 23/21)
 19. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje starega mestnega jedra – KARE 5 (Uradni list RS, št. 23/21)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje