Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Ostrožno

 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno (Uradni list RS, št. 87-4022/1997)
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno (Uradni list RS, št. 20-857/1998)
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno (Uradni list RS, št. 42-2105/1999)
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno (Uradni list RS, št. 55-2553/2000)
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever (Uradni list RS, št. 106-5272/2002)
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Zahodno Ostrožno (Uradni list RS, št. 31-1273/2003)
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno (Uradni list RS, št. 91-3903/2005)
 8. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno (Uradni list RS, št. 95-4794/2007)
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za območja, ki se urejajo z odloki o PUP Babno, PUP Zahodno Ostrožno, PUP Lopata, PUP Lokrovec, Lahovniška hosta in Zg. Hudinja-Lahovna, PUP Sp. Dobrova, PUP Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe, PUP Teharje, PUP Košnica, PUP Šmartno v Rožni dolini, PUP Trnovlje pod in nad avtocesto ter Šmarjeta ob Hudinji, PUP Prekorje in Škofja vas, PUP Začret, PUP Stegujev-Habjanov hrib in Osenca-Severno Zvodno, PUP Pečovnik in Celjska koča in PUP Ljubečna (Uradni list RS, št. 80-3552/2009)
 10. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Ostrožno (Uradni list RS, št. 31-1422/2010)
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Zahodno Ostrožno (Uradni list RS, št. 3-82/2011)
 12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Ostrožno (Uradni list RS, št. 40-1930/2011)
 13. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Ostrožno (Uradni list RS, št. 53-2466/2011)
 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever (Uradni list RS, št. 12-321/2014)
 15. Obvezna razlaga pete alineje prvega odstavka 4. člena Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno (Uradni list RS, št. 54-2395/2014)
 16. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OZ-9 (Uradni list RS, št. 51-2154/2015)
 17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever (Uradni list RS, št. 15-520/2016)
 18. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever (Uradni list RS, št. 46/18)
 19. Odlok o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever (Uradni list RS, št. 168/20)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje