Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Miklavški hrib in Stari Grad

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje starega celjskega gradu (Uradni list RS, št. 99-4885/2001)
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje celjskega Starega gradu (Uradni list RS, št. 57-2813/2003)
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu (Uradni list S, št,. 46-2523/2007)
  4. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu (Uradni list RS, št. 31-1424/2010)
  5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu (Uradni list RS, št. 31-1429/2010)
  6. Obvezna razlaga četrte alineje 5. člena in prvega odstavka 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu (Uradni list RS, št. 12-337/2013)
  7. Obvezna razlaga pete in sedme alineje 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu (Uradni list RS, št. 24-1069/2018)
  8. Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu (Uradni list RS, št. 34-1632/2018)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje