Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Medlog

  1. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Medlog zahod – servisne dejavnosti Pišek (Uradni list RS, št. 56-2357/2008)
  2. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje na in ob podtalnici v Medlogu (Uradni list RS, št. 31-1421/2010)
  3. Obvezna razlaga 8. člena Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Ingrad – IGM v Medlogu (Uradni list RS, št. 43-1754/2014)
  4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu MJ-8 za območje opuščene mlekarne v Medlogu (Uradni list, št. 16-625/2019)
  5. Redakcijski popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu MJ-8 za območje opuščene mlekarne v Medlogu (Uradni list, št. 21-913/2019)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje