Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Ljubečna

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ljubečna (Uradni list RS, št. 37-2050/1997)
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ljubečna (Uradni list RS, št. 28-1364/1999)
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Ljubečna (Uradni list RS, št. 56-2666/1999)
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ljubečna (Uradni list RS, št. 70-3063/2008)
  5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Ljubečna (Uradni list RS, št. 107-4605/2008)
  6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ljubečna (Cirkulan) (Uradni list RS, št. 49-2463/2009)
  7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za območja, ki se urejajo z odloki o PUP Babno, PUP Zahodno Ostrožno, PUP Lopata, PUP Lokrovec, Lahovniška hosta in Zg. Hudinja-Lahovna, PUP Sp. Dobrova, PUP Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe, PUP Teharje, PUP Košnica, PUP Šmartno v Rožni dolini, PUP Trnovlje pod in nad avtocesto ter Šmarjeta ob Hudinji, PUP Prekorje in Škofja vas, PUP Začret, PUP Stegujev-Habjanov hrib in Osenca-Severno Zvodno, PUP Pečovnik in Celjska koča in PUP Ljubečna (Uradni list RS, št. 80-3552/2009)
  8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Ljubečna-Vigrad (Uradni list RS, št. 109-5753/2010)
  9. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ljubečna-Šumer (Uradni list RS, št. 54-2514/2011)
  10. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja naselja Ljubečna (Uradni list RS, št. 46-2358/2018)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje