Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Levi breg Voglajne - Aljažev hrib

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levi breg Voglajne-Aljažev hrib zazidava Vender (Uradni list RS, št. 6-159/2005)
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu levi breg Voglajne–Aljažev hrib, Misijonska hiša–Lazaristi (Uradni list RS, št. 76-3318/2006)
  3. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Aljažev hrib – JV del (Uradni list RS, št. 22-919/2011)
  4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje levi breg Voglajne – Aljažev hrib (Gabrovec) (Uradni list RS, št. 33-1603/2011)
  5. Obvezna razlaga 7. člena Pravilnika o izvajanju ureditvenega načrta stanovanjske soseske Levi breg Voglajne – Aljažev hrib – »Zazidalni načrt za Levi breg Voglajne« (Uradni list RS, št. 51-2376/2011)
  6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu levi breg Voglajne - Aljažev hrib (Uradni list RS, št. 105-3837/2013)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje