Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Gospodarska cona v Celju

 1. Odlok o spremembah odloka o ZN "Gospodarska cona v Celju" (Uradni list RS, št. 23-1377/1997)
 2. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona – ZN Industrija sever na območju LIK in ZN Gospodarska cona v Celju za RPC Merx – poslovni objekti ob Mariborski cesti (Uradni list RS, št. 50-2264/1998)
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju” (Uradni list RS, št. 50-2265/1998)
 4. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I (Uradni list RS, št. 69-3391/1998)
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Gospodarska cona v Celju" (Uradni list RS, št. 14-714/1999)
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnih načrtih Gospodarska cona v Celju (Uradni list RS, št. 56-2665/1999)
 7. Ugotovitveni sklep - popravek napake v drugem odstavku 4. člena Odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev odloka o ZN "Gospodarska cona" v Celju (Uradni list RS, št. 14-647/2000)
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnih načrtih »Gospodarska cona v Celju« (Uradni list RS, št. 117-4923/2000)
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnih načrtih »Gospodarska cona v Celju« (Uradni list RS, št. 21-921/2002)
 10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju – območje zazidalnega načrta Industrija sever za območje Interspar (Uradni list RS, št. 57-2811/2003)
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I (Uradni list RS, št. 98-4300/2005)
 12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju – območje zazidalnega načrta industrija sever za območje Vile Fortune (Uradni list RS, št. 70-3016/2006)
 13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju-kompleks lahke industrije Lava II-Ingrad (Uradni list RS, št. 58-3107/2007)
 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I« (Uradni list RS, št. 19-716/2009)
 15. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu-Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I (Uradni list RS, št. 80-3547/2009)
 16. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I« (Uradni list RS, št. 109-5751/2010)
 17. Obvezna razlaga 1. člena Odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju” (Uradni list RS, št. 65-2799/2016)
 18. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju” (Uradni list RS, št. 14-686/2017)
 19. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona v Celju« (Uradni list RS, št. 27-1474/2017)
 20. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona v Celju« (Uradni list RS, št. 46-2356/2018)
 21. Obvezna razlaga 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona v Celju« (Uradni list RS, št. 68-3342/2018)
 22. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona v Celju« (Uradni list RS, št. 68-3343/2018)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje